Zasklení balkonů Antala Staška 1718-1719, Teplice

Termín: únor 2017

Zaskleno 24 ks

Zaskleno systémem Lumon 5

Šířka balkonu 3m