Zaskleno systémem Lumon 6T

Realizace 6/2017

Praha Líbeznice